Regulamin sklepu

Regulamin

www.sklep.specrol.pl  to firmowy sklep internetowy prowadzony przez firmę SPECROL Mirosław Mościcki, 55-080 Mokronos Dolny, ul. Czereśniowa 8, NIP: 897-101-19-21, REGON: 930714739 , biuro@specrol.pl

§ 1

1.www.sklep.specrol.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie www.sklep.specrol.pl za pomocą formularza zamówień.

2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.specrol.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.sklep.specrol.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w Regulaminie.

3. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.sklep.specrol.pl są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek polski legalnie.

4. Wszystkie ceny są podane w wartościach brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki, które zależą od sposobu jej realizacji.

5. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

6. Firmy świadczące usługi spedycyjne, są firmami niezależnymi od www.sklep.specrol.pl

7. Płatności za towar dokonuje się w formie przedpłaty na konto lub kurierowi za pobraniem.

8. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

9. Sprzedający podkreśla, iż w przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję dostawy za pobraniem i bezzasadnie nie odbierze dostarczonego Towaru, Sprzedający ma prawo dochodzić od Kupującego zwrotu kosztów przesyłki

10. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: biuro@specrol.pl                                               

11. Administratorem danych osobowych jest firma SPECROL Mirosław Mościcki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie i wysłanie zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona w procesie składania zamówienia. Dane te są rejestrowane i wykorzystywane w procesie przetwarzania zamówienia oraz w celach księgowych i rachunkowych. Są one również przekazywane firmom, które współpracują przy realizacji zamówień (firma kurierska). Dane osobowe nie są przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. W każdej chwili mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, mają Państwo prawo do wglądu, zmiany i usunięcia tych danych (kontakt ze sklepem w formie mailowej biuro@specrol.pl).

§ 2

Składanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem formularzy na stronach www.sklep.specrol.pl, dodając produkty do koszyka

2.  Klient przesyłając wypełniony formularz przy składaniu zamówienia jednocześnie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do danych

3.  Po złożeniu zamówienia zostanie podany nr zamówienia, którym należy posługiwać się w kontaktach ze Sklepem dotyczących danego zamówienia. Na przelewie, przekazie lub innym dokumencie wpłaty prosimy umieścić otrzymany nr zamówienia.

4. Zamówienia specjalne nie są realizowane poza platformą sklepową. Jeśli chcez złożyć zamówienie specjalne napisz do nas a my wyślemy Ci wskazówki jak dokonać zamówienia przez sklep.

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.

6. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-7 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub w przypadku przesyłki za pobraniem zaraz po skompletowaniu zamówienia. Staramy się, aby każde zamówienie zostało zrealizowane w jak najkrótszym czasie

7. Paczka paczkomatowa nie może być większa niż 41x38x64 cm oraz cięższa niż 25 kg. Paczka kurierska nie może być większa niż 60x40x40 cm i cięższa niż 25 kg. Klient zostanie poinformowany w przypadku, gdy zamówienie nie zmieści się do wybranej formy wysyłki. W tym wypadku zamówienie może być wysłane w większej ilości paczek – dopłata 20 zł za każdą dodatkową paczkę.

Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

       a)  czas kompletowania zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych.

      b)  dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)

8. Akceptujemy następujące formy płatności:

       a) przelew bankowy lub przekaz pocztowy na konto: PKO BP

50 1020 5558 1111 1135 4320 0001

       b) pobranie

9. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu braków magazynowych sklep SPECROL poinformuje o tym klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną, umożliwiając zamianę brakujących produktów lub rezygnację z zakupu.

10. Klient nie ma możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu po jego złożeniu. Klient może anulować złożone zamówienie pisząc e-mail na adres biuro@specrol.pl

11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 3

Wysyłka i Koszty

1. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatem InPost. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

2. Całkowita waga przesyłki – to zamówiony towar (waga brutto) + opakowanie przesyłki (karton – waga przyjęta średnia ok.400g).

3. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu Koszty wysyłki podane są w zakładce CENNIK WYSYŁEK

4. Nie wysyłamy towaru za granicę. Jeśli chcesz złożyć u nas zamówienie a mieszkasz poza granicami Polski, skontaktuj się z nami mailowo biuro@specrol.pl

§ 4

Reklamacje i zwroty

1. W przypadku niezgodności produktu z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności, kopią faktury VAT oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy dostarczyć do siedziby firmy SPECROL.

2. Firma SPECROL ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności produktu z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do SPECROL. Firma SPECROL udzieli Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.

3. W przypadku uznania przez SPECROL reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez SPECROL sposób i tryb postępowania przy jej realizacji – w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji
Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

4. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Towar zwracany nie może być używany ani nosić śladów używania. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (SPECROL Mirosław Mościcki, 55-080 Mokronos Dolny, ul. Czereśniowa 2, biuro@specrol.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu  prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać nam rzecz (na adres: SPECROL, ul. Czereśniowa 2, 55-080 Mokronos Dolny), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

7. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zakupu towarów:

– wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (pod określony wymiar).

8. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Istnieje również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną, za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2020 r.